10 مرداد 1397/
  • توسط مهدی مداحی فرد
  • 0
ژل رویال اصل

ROYAL JELLY

(دارای تاییدیه آزمایشگاه استاندارد دامپزشکی)
ثبت : 34397
پروانه زنبورداری 127847

((ما کیفیت ژل رویال خود را در تمامی آزمایشگاههای ایران و جهان تضمین کتبی مینماییم. ))